Nainstalujte si:
       

Překlad non-payment


non-payment = nezaplacení; neplacení; neudělání
protest for non-payment = protest pro neplacení (obch.);
nonplus   nonsense   normal   normal load   normalization   north   not always   not be afraid