Nainstalujte si:
       

Překlad nomenclature


nomenclature = jméno; názvosloví; označení; název; nomenklatura; pojmenování; terminologie (názvosloví); seznam; soupis; rejstřík; katalog; spisový řád; názvoslovný; jmenný seznam; imatrikulační značka; poznávací značka; označit; terminologický; pojmenovat
binomial nomenclature = binomická nomenklatura; podvojné názvosloví;
non-acceptance   non-payment   nonplus   nonsense   normal   normal load   normalization   north