Nainstalujte si:
       

Překlad noise


noise = hluk; zvuk; rámus; kravál; rozhlásit; lomoz; hřmot; hlas; povykovat; poruchy; hlomoz; hlučnost; hlukový; šumový; rozšířit pověst; revolver; bouchačka; lomozit; porucha; pistole; zašramocení; hlučení; rušení (šum); odstranění hluku
aircraft noise = hluk působený letouny; letecký hluk;
ambient noise = hluk okolí; hluk prostředí; hluk okolního prostředí;
audible noise = hluk; šum;
background noise = šum pozadí; hluk na pozadí; hluk pozadí; základní šum; hlukové pozadí; šum;

Překlad noise z webu:
Noise outside.  Zvuky zvenčí.
A noise was intruding.  Opět hluk.
What's the noise about?  Co se děje?
There was a noise from below:  Zdola se cosi ozvalo:
There is a ringing noise in the ears.  V uších zvoní.
There had hardly been any noise at all.  Hluk to neudělalo skoro žádný.
Not if he could produce a noise level that high.  To by nemohl tak strašně křičet.
They could not afford to make any noise now.  Teď si nemohli dovolit sebemenší hluk.
They were too far away to hear the noise at once.  Byli příliš daleko, než aby mohli slyšet hluk hned.
There had been a sound like someone making no noise at all.  Měla pocit, že slyší zvuk, jako když někdo nedělá žádný hluk.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornomenclature   non-acceptance   non-payment   nonplus   nonsense   normal   normal load   normalization