Nainstalujte si:
       

Překlad no way


no way = žádná cesta; nikterak (v žádném směru); nikudy; nijak ne
in no way = nikterak; nijak; nikudy;

Překlad no way z webu:
No way at all.  Ani ve snu.
And no way out.  A žádná cesta ven.
There was no way to..  A jak asi?
But it ain't no way human.  Ale v žádným smyslu není lidská.
Could take days, weeks, no way to tell.  To může trvat dny týdny, kdo ví.
Morgan, of course, was in no way involved.  Morgan do toho samozřejmě nijak zapleten nebyl.
There's no way in and there's no way out.  Není cesta dovnitř a není cesta ven.
He knew, with terrible clarity, there was no way to break out.  Měl strašnou jistotu, že odtud nelze vyváznout.
Though he was consuming her, his body was in no way distorted.  Přesto, že ji pohlcoval, jeho tělo nebylo nijak znetvořeno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornoise   nomenclature   non-acceptance   non-payment   nonplus   nonsense   normal   normal load