Nainstalujte si:
       

Překlad no idea


no idea = bez představy; ani pomyšlení; to by se mi chtělo
I have no idea = nemám páru;

Překlad no idea z webu:
No idea what the signal said, eh?  Máte nějakou představu, co se říkalo ve zprávě?
I'd no idea you were so far along.  Neměl jsem tušení, že už je to tak daleko.
We have no idea where he is.  Nemáme tušení, kde je.
And she had no idea what they were talking about.  A ona neměla ponětí, o čem mluví oni.
The altar boy had no idea how to respond.  Ministrant neměl ani potuchy, co by měl odpovědět.
So until tonight you had no idea that he was going?  Až dodnes jste tedy nevěděla, že letí pryč?
I am quite sure he had no idea of what you meant.  Jsem si zcela jistý, že vůbec nepochopil, co jste těmi slovy mínil.
The chaplain, pale as a ghost, had no idea what was going on.  Kaplan, bledý jako duch, neměl ponětí, co se to děje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorno way   noise   nomenclature   non-acceptance   non-payment   nonplus   nonsense   normal