Nainstalujte si:
       

Překlad no hurry


no hurry = žádný spěch; to nespěchá; bez představy
be in no hurry = dát si načas;

Překlad no hurry z webu:
There's no hurry now.  Není zase takový spěch.
They were in no hurry because their client seemed quite patient.  Nijak nespěchali, protože jejich klient byl docela trpělivý.
He was cold now, but in no hurry to leave.  Začala mu být zima, ale nespěchal pryč.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorno idea   no way   noise   nomenclature   non-acceptance   non-payment   nonplus   nonsense