Nainstalujte si:
       

Překlad nitrogen


nitrogen = dusík; dusíkový; dusičný; dusíkatý; koloběh dusíku v přírodě
ammonia nitrogen = amoniakální dusík; čpavkový dusík; oxides of nitrogen = oxidy dusíku;

Překlad nitrogen z webu:
Nitrogen had no effect.  Dusík neměl žádný vliv.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorno end   no hurry   no idea   no way   noise   nomenclature   non-acceptance   non-payment