Nainstalujte si:
       

Překlad nightingale


nightingale = slavík; slavíčí; slavíček; slavík obecný; kozodoj
thrush nightingale = slavík tmavý; slavík uherský;

Překlad nightingale z webu:
The nightingale floor, she repeated.  Slavičí, zopakovala ještě jednou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornippers   nipple   nitrate   nitride   nitrite   nitrogen   no end   no hurry