Nainstalujte si:
       

Překlad night


night = noc; večer; noční; soumrak; tma; temnoty; za noci; večerní; každou noc
at night = v noci; z večera;
by night = za noci; v noci;
first night = první noc; premiéra; premiérové představení;
good night = pozdrav na dobrou noc; kramářská píseň o popraveném zločinci; dobrou noc; kramářská píseň;
last night = minulou noc;

Překlad night z webu:
Night fell.  Padala noc.
The night had come.  Nadešla noc.
No more night shifts.  Už nechci.
Just come off night duty.  Právě svítalo.
This is my last night here.  Tahle noc je má poslední.
He's up and down all night long.  Budí se takhle několikrát za noc.
I had a day and a night to wait.  Zbýval mi den a noc čekání.
I do not want to spend a night here.  Nechci tu strávit noc.
I would figure out a pillow for that night later.  Na noc tam nacpu polštář.
He and his father had had it out the night before.  Minulý večer se do sebe s otcem pustili.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornightingale   nippers   nipple   nitrate   nitride   nitrite   nitrogen   no end