Nainstalujte si:
       

Překlad newspaper


newspaper = noviny (periodický tisk); novinový; novinářský; denní tisk; periodický tisk; časopis; výstřižek z novin
daily newspaper = denní tisk; deník;
wall newspaper = nástěnné noviny (na zdi); nástěnka;

Překlad newspaper z webu:
Every newspaper would run it every day for a year.  Všechny noviny v zemi by o tom denně psaly nejméně rok.
Most were newspaper reporters.  Většinou to byli novinoví reportéři.
It passed the newspaper across the aisle.  Podalo mu noviny přes uličku.
Have you got those newspaper guys lined up?  Víš už, na který novináře se obrátíš?
Wonder what'll be in the newspaper in the morning.  Ráda bych věděla, co bude ráno v novinách.
It would be announced in every newspaper on the morrow.  Nazítří se to ostatně objeví v každém deníku.
He could see what looked like a crumpledup newspaper within the hole.  Viděl, že v ní je něco jako zmačkané noviny.
They selected half a dozen, and there are three newspaper reporters;  Vybrali si šest lidí a kromě toho jsou tu tři reportéři.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornicety   nigger   night   nightingale   nippers   nipple   nitrate   nitride