Nainstalujte si:
       

Překlad nervous


nervous = nervózní; nervový; svalnatý (zřídka); silný; šlachovitý; bojácný; hutný (styl ap.); robustní (styl); úzkostlivý; energický; nervní; kritický; vratký; ustrašený; vystrašený; ztrémovaný; znervóznělý; nervová soustava
make nervous = trémovat; znepříjemňovat;

Překlad nervous z webu:
Nervous smiles appeared around the table.  Kolem stolu se rozběhly nervózní úsměvy.
A nervous giggle.  Nervózní zahihňání.
Johnny was nervous now.  Johnny znervózněl.
There was some nervous laughter.  Kolem se ozval nervózní smích.
McDeere smiled, a rather nervous smile.  Jak se jmenu­ješ?
She must have had a nervous breakdown.  Určitě se nervově zhroutila.
He tried a little smile, plainly nervous now.  Co si zasloužíš ty?
She was on the verge of a nervous breakdown.  Cítila se na pokraji nervového zhroucení.
Unity's face showed nothing but a kind of nervous concern.  Unityina tvář nevyjadřovala nic jiného než jistou nervózní účast.
I trust that you had no more of those nervous attacks.  Doufám, že jste další nervový záchvat už neměl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornetting   network   neuralgia   neuritis   neutral   neutron   never   newel