Nainstalujte si:
       

Překlad nerves


nerves = nervy; nervozita; nervózní
war of nerves = psychologická válka;

Překlad nerves z webu:
His nerves were jumping.  Nervy mu cukaly.
Just my nerves are shot.  Jenom mám nervy nadranc.
There are no nerves in your brain.  V mozku nejsou nervy.
It tells you the nerves are working.  To značí, že nervy normálně fungují.
Things happen fast when your nerves are popping through your skin.  Věci mají rychlý spád, když má člověk nervy napnuté k prasknutí.
One of the dusei moaned, its nerves afflicted with the waiting.  Jeden z dusei zakňučel, nervy trápené čekáním.
His grip was hard enough to make the nerves in there tingle.  Jeho stisk byl tak silný, až mě zabrněly nervy.
Ray played them both, two hundred dollars a bet, nerves of steel.  Ray je vložil do hry oba, dvéstědolarová sáz­ka, nervy z ocele.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornervous   netting   network   neuralgia   neuritis   neutral   neutron   never