Nainstalujte si:
       

Překlad neither


neither = žádný (z obou); ani; vůbec žádný; nikdo; ani jeden, ani druhý; ani jeden (z obou); a také ne; aniž (a také ne); také ne-; vůbec; vůbec už ne; také ne; já také ne-
there is neither = není tam ani;

Překlad neither z webu:
Neither did we.  Ani my ne.
And neither are you.  A ty taky.
He can neither see nor hear us.  Nevidí nás ani neslyší.
You know what neither do 1.  Něco ti řeknu já taky ne.
She don't know and neither do the cops.  Neví o tom a ani o tom nevědí poldové.
Both carried thinbladed daggers, but neither had a sword.  Měli tenké dýky, ale ne meče.
The light above the door was neither red nor green.  Světlo nad dveřmi nesvítilo ani zeleně ani červené.
We sat that way for a while, neither of us saying anything.  Chvíli jsme jen tak seděli, nikdo nic neříkal.
I don't want to be buried alive, and neither do you.  Netoužím být pohřbena zaživa a ty taky ne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornerve   nerves   nervous   netting   network   neuralgia   neuritis   neutral