Nainstalujte si:
       

Překlad negotiation


negotiation = vyjednávání; jednání (např. o ceně); převod; zdolání (překážky); prodej; zdolávání; překonávání; obchodování; projednávání; smlouvání; dohodnutí; sjednávání; jednací; rozhovor; vybrání; vyjednání; rozhovory; sjednání; prodej
tariff negotiation = jednání o clech; jednání o tarifech;

Překlad negotiation z webu:
Negotiation is one such.  Vyjednávání je jednou z nich.
No negotiation on the rule was entertained.  Nějaké dohadování o tomto nařízení nepřipadalo v úvahu.
Keep the negotiation alive and follow through on the other stuff.  Pokračuj ve vyjednávání a proveď to, co jsme si řekli.
Are you implying there's room for negotiation here?  Chcete naznačit, že se o tom dá jednat?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorneighbourhood   neither   nerve   nerves   nervous   netting   network   neuralgia