Nainstalujte si:
       

Překlad negligence


negligence = nedbalost; ledabylost; zanedbatelnost; pohrdání úřadem; nenucenost; neupravený zevnějšek; uvolněnost; nestrojenost; zanedbanost; pohrdání úřední povinností; zanedbání; zanedbávání; opominutí; nedbalý
active negligence = nedbalost způsobená; vědomá nedbalost;
contributory negligence = spoluzavinění nedbalostí poškozeného; spoluzavinění z nedbalosti; spoluzavinění nedbalostí;
criminal negligence = trestná nedbalost; trestuhodná nedbalost;

Překlad negligence z webu:
Negligence is another thing.  Nedbalost je ovšem jiná věc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornegotiation   neighbourhood   neither   nerve   nerves   nervous   netting   network