Nainstalujte si:
       

Překlad neglect


neglect = zanedbat; zanedbávat; nedbat; přehlížet; opominout; zanedbání; nedbalost; opominutí; zanedbanost; zanedbávání; zapomenout; promeškat; opomenutí; opuštěnost; nedostatek péče; přehlížení; zameškat; zneuznat; porušení; porušit; opomenout; přecházet (4. p.)
wilful neglect = úmyslná nedbalost; neplnění vyživovací povinnosti; svévolné zanedbání;
willful neglect = úmyslná nedbalost; neplnění vyživovací povinnosti;

Překlad neglect z webu:
The neglect vanished.  Pocit zanedbání zmizel.
He doesn't neglect that.  To nezanedbává.
It might make folks neglect their work for a minute or two.  Vždyť by to mohlo naše lidi na pár minut odlákat od práce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornegligence   negotiation   neighbourhood   neither   nerve   nerves   nervous   netting