Nainstalujte si:
       

Překlad negative


negative = negativní; záporný; zápor; odmítnutí; popření; negativ (fot.); záporná odpověď; záporné tvrzení; záporná hodnota; záporka (jaz.); odmítavý; zpětný (odb.); odmítnout; zamítnout; popřít; vyvracet; mařit; zmařit; nepřítomnost; opak; opozice; oponent
in the negative = odmítavě;

Překlad negative z webu:
Negative thought.  Strnulost brání proudu.
Negative, negative — hold formation!  Zpět, zpět - udržujte formaci!
For a negative just change masu to masen.  V záporu pouze změníte masu na masen.
She was kind of growing on him with every negative word she spoke.  Zdálo se, že na něj s každým negativním slovem hledí víc a víc spatra.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorneglect   negligence   negotiation   neighbourhood   neither   nerve   nerves   nervous