Nainstalujte si:
       

Překlad needed


needed = potřebný; potřeboval; potřeboval, aby
if needed = jestliže je to potřebné; pokud je to potřebné; all they needed = všechno, co potřebovali;

Překlad needed z webu:
Needed to talk to her about them right up close, in fact.  Vlastně si o tom s ní chtěl pěkně zblízka promluvit.
He needed this.  On to potřeboval.
He hardly needed to;  Asi to byly liché obavy;
He knew she needed him.  Věděl, že ho potřebuje.
And right now, he needed rope.  Nyní potřeboval lano.
It was really all he needed to do.  Víc nepotřeboval.
In any case, the man hadn't needed lodging;  Ostatně ten kluk o ubytování ani nežádal;
Jack gagged on the smoke, but he needed it.  Jackovi se z kouře obracel žaludek, ale potřeboval to.
He sat close to her as if he needed protecting.  Seděl těsně vedle ní, jako by potřeboval ochranu.
A magician wandered along the beach, but no one needed him.  Po břehu kráčel kouzelník, ale nikdo ho nepotřeboval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorneedle   needles   needn't   needs   negative   neglect   negligence   negotiation