Nainstalujte si:
       

Překlad need for


need for = potřeba pro; potřeba (4. p.); potřeba souhlasu


Překlad need for z webu:
The need for speed.  Potřebu rychlosti.
There's no need for you to bother.  Není třeba, aby ses tím obtěžoval ty.
There was no need for words.  Nemusel nic říkat.
There was no more need for flares;  Už nepotřebovali světlice;
That has explained our great need for secrecy.  To je však minulostí.
We repeat that there is no need for alarm;  Opakujeme, že není žádný důvod k znepokojení:
They work hard, but they appreciate the need for leisure.  Pracují tvrdě, ale dopřávají si i odpočinek.
And he explained about the latent poison and need for an antidote.  A vysvětlil otázku latentního jedu a potřebu protilátky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorneeded   needle   needles   needn't   needs   negative   neglect   negligence