Nainstalujte si:
       

Překlad necessity


necessity = nezbytnost; nutnost; potřeba (nezbytná); nutný požadavek; nouze; nuzota; nezbytné potřeby; nutkavost; neodolatelné nutkání; nevyhnutelnost; chudoba; nedostatek; naléhavost; potřebnost; nezbytí; tělo na tělo
of necessity = nutně; nezbytně;
physical necessity = fyzická nutnost; fyzická potřeba; easement of necessity = nezbytná služebnost; articles of prime necessity = statky prvotní potřeby; make a virtue of necessity = udělat z nouze cnost;

Překlad necessity z webu:
The necessity and no more.  Nezbytný příděl, nic víc.
Not through necessity but through false pride.  Corvidal z nich byl nejklidnější, ale on byl také nejspokojenější.
You would of necessity be on your own.  Dělal bys to pochopitelně na vlastní triko.
Rama spared him the necessity of choice.  Ráma ho tíže rozhodování ušetřil.
Shannon had also stressed the necessity of security at all times.  Shannon také zdůraznil nezbytnost bezpečnosti.
But good soldiers also should know the necessity of these orders.  Ale dobří vojáci by měli znát také podstatu těch rozkazů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornectar   need for   needed   needle   needles   needn't   needs   negative