Nainstalujte si:
       

Překlad navigator


navigator = navigátor; plavec; navigátorský; mořeplavec; navigační důstojník; navigační zařízení; kopáč; letecký navigátor; letovod; kormidelník; navigátorka; prohlížeč; kopáč
air navigator = letovod; letecký navigátor;

Překlad navigator z webu:
My navigator wasn't sure we had the right city.  Můj navigátor nevěděl určitě, jestli jsme nad správným městem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornecessary   necessity   nectar   need for   needed   needle   needles   needn't