Nainstalujte si:
       

Překlad navigation


navigation = navigace; plavba; navigační; navigační umění; let; cesta; manévrování; splavný průtok; kanál; plavební; navádění; usplavněná řeka; plavení; splavnost; námořní; vzduchoplavba; zjišťování polohy; navigační prostředek
aerial navigation = letecká navigace; vzduchoplavba;
astronomical navigation = astronomická navigace; navigace podle hvězd;
celestial navigation = navigace podle hvězd; astronavigace; nebeská navigace;
radio navigation = radionavigace;

Překlad navigation z webu:
And navigation instruments?  A navigační přístroje?
He activated navigation storage and coded in a number:  Aktivoval navigační zásobník a nakódoval číslo:
PJ checked the navigation display.  PJ pohlédl na navigační displej.
No, they would probably claim a navigation error.  Ne, pravděpodobně budou prohlašovat, že jde o navigační chybu.
So, mm, how is the work on the new navigation tables going?  Takže, jak pokračujete s prací na těch nových navigačních tabulkách?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornavigator   necessary   necessity   nectar   need for   needed   needle   needles