Nainstalujte si:
       

Překlad nature


nature = příroda; povaha; přirozenost; přírodní; přirozená vlastnost; ráže; kalibr; šťáva; vlastnost; míza; síla; druh; podstata; charakter; naturel; ráz; pryskyřice; svým založením; skutečnost; založení; tvářnost; vrozená vlastnost; genetická výbava; charakter
against nature = nemravný; nepřirozený; proti přírodě;
by nature = od přírody; přirozeně; vrozeně; povahou;
ease nature = konat potřebu (tělesnou); vyprázdnit se;
good nature = dobrosrdečnost; upřímnost; bezelstnost; dobromyslnost; neotesanost;

Překlad nature z webu:
Nature of the business.  Povaha věcí samotných.
His nature is too fine for that.  Na to je příliš jemný.
It's his nature to covet.  Jeho přirozeností je touha.
It's in the nature of things.  Taková je prapodstata věcí.
Do you think my nature so shallow?  To si myslíte, že mám tak mělkou povahu?
He was a freak of nature a man beast.  Byl hříčkou přírody, člověkzvíře.
Perhaps that explains something about the nature of gods.  Háček je právě v tom, že…, že to není.
And perhaps it feels in you the nature of a kel'en.  A možná v tobě cítí povahu kel'ena.
Now, here is a true aspect of the nature of men:  Zde je pravdivá stránka povahy těchto mužů:
And, in addition, gave no small hint about the nature of the wearer.  K tomu ho nenechávala příliš na pochybách o povaze jejích nositelů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornaught   navigation   navigator   necessary   necessity   nectar   need for   needed