Nainstalujte si:
       

Překlad natural


natural = přírodní; přirozený; naturální; předurčený člověk; blbeček; odrážka (hud.); přirozený člověk; přirozený řád; rozený; vlastní; vrozený; vhodná role na; nemanželský; role jako šitá na (koho); nevlastní; skutečný; nepěstovaný; slabomyslný člověk; idiot
perfectly natural = celkem přirozený; úplně přirozený;

Překlad natural z webu:
Natural causes.  Všichni jsou pryč.
A natural question.  Přirozená otázka.
I'm a natural floater.  Jsem profesionální plovák.
It was a natural reaction:  Byla to přirozená reakce.
Was, in fact, the natural order of things.  Byl to vlastně přirozený řád věcí.
It's better to have a natural one.  Lepší je mít přirozeného perverta.
We don't want to waste a natural resource.  Nechci, aby přišly nazmar.
I can see that you have a strong, natural turn for this sort of thing.  Vidím, že máte sám pro tyto věci značné vlohy od přírody.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornature   naught   navigation   navigator   necessary   necessity   nectar   need for