Nainstalujte si:
       

Překlad native


native = nativní; domorodý; domorodec; rodný; rodák; přirozený; ryzí; přírodní; tuzemský; Indián; vrozený; pocházející; místní; nesmíšený; původem; rodilý; domovský; tuzemec; místní rodák; domácí (tuzemský); mateřský; původní; implicitní; endemický; integrovaný


Překlad native z webu:
My native tongue.  Můj mateřský jazyk.
Deck cargo native workers.  Budou to domorodí dělníci.
He has the native look, the man said.  Vypadá jako místní, řekl muž v uniformě.
Say he had a native crew?  A řekněme, že by měl posádku místní?
Perhaps it means something in his native language?  Možná to ale něco znamená v jeho rodném jazyce?
Or rather as if it were our native language, but learned very late.  Nebo spíše mateřský jazyk, který se však člověk učí hodně pozdě.
And where are we supposed to find a native guide?  A kde ho vezmeme?
But the mighty dragon is no match for the native serpent, heya?  Ale silný drak není vhodným soupeřem místního hada, heja?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornative heath   natural   nature   naught   navigation   navigator   necessary   necessity