Nainstalujte si:
       

Překlad nationality


nationality = národnost; státní příslušnost; občanství; státní nezávislost; vlastenectví; příslušnost; státní občanství; národovost; národnostní; znárodnění
double nationality = dvojí státní příslušnost; dvojí občanství;
dual nationality = dvojí občanství; dvojí státní občanství; dvojí státní příslušnost;
native   native heath   natural   nature   naught   navigation   navigator   necessary