Nainstalujte si:
       

Překlad nation


nation = národ; lid; stát; národnost; indiánský kmen; národní; množství; celonárodní
debtor nation = zadlužený národ; zadlužený stát; dlužnická země;

Překlad nation z webu:
And the nation will be shocked into some degree of solidarity.  Národ bude šokován a bude s námi cítit.
Then you're a nation of murderers.  Potom jste ale národem vrahů.
Because we are not a nation of lunatics.  Protože nejsme národem bláznů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornationality   native   native heath   natural   nature   naught   navigation   navigator