Nainstalujte si:
       

Překlad nasty


nasty = odporný; ohavný; ošklivý; protivný; sprostý; nechutný; protiva (osoba); ohava (osoba); šeredný; nestoudný; špinavý; chlípný; pornografický; nepříjemný; nebezpečný; riskantní; neslušný; podlý; nepoctivý; nefér; odporná záležitost; neřádný; nemravný
turn nasty = rozzlobit se; stát se nevraživým;

Překlad nasty z webu:
Nasty disturbing uncomfortable things!  Je s nimi jen protivný rozruch a nepohodlí!
That nasty man?  Ten hnusnej chlap?
They looked nasty .  Byli velmi zlí.
Lance is a nasty character.  Lance je darebák.
It was rather a nasty laugh.  To já taky, zařval.
Don't call my place a nasty hole!  Neříkejte mému paláci škaredá díra!
She's in the middle of a nasty divorce.  Je v rozvodovém řízení.
He could see his fat face and nasty smile.  Málem viděl jeho tučný obličej a nechutný úsměv.
The warm grin suddenly had a cold and nasty edge to it.  Z vřelého úsměvu náhle zavanul chlad.
Don't touch the wire, if you don't want a nasty bum.  Nedotýkej se těch drátů, jestli nechceš, aby tě to koplo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornatal   nation   nationality   native   native heath   natural   nature   naught