Nainstalujte si:
       

Překlad nastiness


nastiness = odpornost; ohavnost; nepříjemnost; protivnost; sprostota; neslušnost; špína; špinavost; hanebnost; hnusnost; podlost; nepoctivost; nechutnost; zlomyslnost; řeřicha (bot.)
bit of nastiness = odporná věc;

Překlad nastiness z webu:
I had just taken their nastiness for granted.  Bral jsem je prostě jen jako padouchy.
There was an aura of old nastiness about the room.  V pokoji se vznášela aura zastaralé ošklivosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornasty   natal   nation   nationality   native   native heath   natural   nature