Nainstalujte si:
       

Překlad narrow


narrow = úzký; zužovat se; omezený; úžina; soutěska; úžit; úžit se; omezit; úzkoprsý; skrovný; zevrubný; skoupý (nářečně); těsnina (úžina); zúžit; zúžit se; ujímat (tex.); zužovat (e); snížit; stísněný; podrobný; přesný; malicherný; těsná ulička; vymezit; těsný
straight and narrow = slušný způsob života;

Překlad narrow z webu:
The narrow closet.  Ta úzká skříňka.
Nice lawn, narrow but deep.  Byl před ním pěkný trávník, úzký, ale hustý.
His eyes were narrow and mean.  Měl úzké a proradné oči.
They were in a narrow culdesac.  Stáli v úzké slepé uličce.
Mort stared out of the narrow window.  Mort vyhlédl z úzkého okna.
The shops were busy on the narrow streets.  V úzkých uličkách se čile obchodovalo.
It was a sleeping chamber with a narrow bed.  Byla to ložnice s úzkou postelí.
At one side of it was a dark narrow alley.  Po jedné straně vedla úzká temná ulička.
The door opened, and he followed her into the narrow hall.  Dveře se otevřely a tak za ní vyšel do úzké chodby.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornastiness   nasty   natal   nation   nationality   native   native heath   natural