Nainstalujte si:
       

Překlad named


named = pojmenovaný; nazval; uvedený jménem; nazvaný; jmenovitě uvedený; jmenovaný; uvedený (jménem); označený; pojištěná osoba uvedená jménem


Překlad named z webu:
I've named it.  Tak jsem si řekl.
You'll be named as a defendant.  Budete sedět na lavici obžalovaných.
The others were named thus:  Jmenovali se takto:
Ford was glad he'd named him after a dog.  Ford byl rád, že ho pojmenoval podle psa.
If any were captured and named him he would lose everything.  Kdyby některého chytili - a on ho označil - přišel by o všecko.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornaphtha   napping   narcissus   narcosis   narrow   nastiness   nasty   natal