Nainstalujte si:
       

Překlad myself


myself = já sám; sám; se; sebe; si; sobě; mně; mě; osobně; já; mne; mystéria
speak for myself = co se mě týče;
speaking for myself = co se mě týče;

Překlad myself z webu:
Myself and the envoy.  Já - a vyslanec.
I myself taught him.  Já jsem ho naučil.
As for myself ...  A za mě samotného...
I won't want myself around.  Já sám bych to nechtěl.
I am tired of myself tonight.  Sebe už mám dneska až dost.
I felt some of it myself today.  Sama jsem dnes z něho něco okusila.
It has taught me to know myself better.  Aspoň teď sám sebe líp znám.
I'll walk up to him and turn myself in.  Půjdu k němu a vzdám se.
I can enjoy your sanctuary and then let myself out.  Prohlédnu si váš svatostánek a odejdu sám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornadir   nailing   named   naphtha   napping   narcissus   narcosis   narrow