Nainstalujte si:
       

Překlad mutual


mutual = vzájemný; oboustraný; společný; obapolný; oboustranný; reciproční; vzájemná dohoda


Překlad mutual z webu:
Our mutual profession carries risks, does it not?  Profese nás obou s sebou nese rizika, ne?
They parted with mutual jocularity on the steps of the club.  Rozloučili se oba v dobré náladě na schodech do klubu.
We discussed matters of mutual interest.  Jen jsme si povídali o věcech, které nás oba zajímaly.
I believe we have a mutual friend.  Myslím, že máme společného přítele.
Why don't you check me out with our mutual friend?  Co takhle si mě ověřit u našeho společného přítele?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormutual agreement   myrtle   myself   nadir   nailing   named   naphtha   napping