Nainstalujte si:
       

Překlad mutilation


mutilation = zmrzačení; zkomolení; poškození; zohavení; mrzačící; znetvoření; mrzačení; znehodnocení; komolení; zkomolenina; poškozování; vzbouřenec
speech mutilation = komolení hovoru; komolení řeči;

Překlad mutilation z webu:
I'll plead guilty to the mutilation, but with no jail time.  Já se přiznám k zohavení mrtvoly, ale bez vězení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormutual   mutual agreement   myrtle   myself   nadir   nailing   named   naphtha