Nainstalujte si:
       

Překlad mutation


mutation = změna; mutace (změna); přehláska; přeměna; odrůda; mutační; mutování; proměna; proměnný
delayed mutation = mutace s opožděním; opožděná mutace;
gene mutation = mutace genová; genová mutace;
samesense mutation = synonymní mutace; mutace se stejným smyslem;
site mutation = mutační místo; bodová mutace;

Překlad mutation z webu:
A moistureconserving mutation?  Mutace v zájmu zachování vlhkostí?
And we knew about mutation.  A pochopili jsme, co to jsou mutace.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormutilation   mutual   mutual agreement   myrtle   myself   nadir   nailing   named