Nainstalujte si:
       

Překlad mustn't


mustn't = nesmět; nesmí; nesmíš
you mustn't = nesmíš; nesmíte;

Překlad mustn't z webu:
Mustn't rush things.  Nesmíš s tím tak chvátat.
You mustn't refuse.  Nesmíte odmítnout.
And you mustn't falter.  A nesmíš zaváhat.
He must have done, mustn't he?  Musel to snad někdy udělat, nebo ne?
He must have heard it, mustn't he?  Slyšel ho přece, nebo ne?
So for the time being, we mustn't use our regiment.  Takže s naším oddílem mušketýrů zatím nesmíme vyrukovat.
That must throw a few calculations out, mustn't it?  To bude určitě chtít nové výpočty, ne?
But surely all seven of those jacks must, mustn't they?  Ale ty mělo určitě všech sedm chlapů, ne?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormutation   mutilation   mutual   mutual agreement   myrtle   myself   nadir   nailing