Nainstalujte si:
       

Překlad must you


must you = musíte; musíš; určitě; knír
neither must you = ty také ne; vy také ne;
so must you = ty také; vy také;

Překlad must you z webu:
How many times must you be warned?  Kolikrát vás mám varovat?
How far outside the maker's radius must you stand in pea sand?  Jak daleko od obvodu tvůrce musíš stát na sypkém písku?
Not the slightest vestige of pity or mercy must you show them.  Nesmíš jim ukázat ani špetku soucitu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormuster   mustn't   mutation   mutilation   mutual   mutual agreement   myrtle   myself