Nainstalujte si:
       

Překlad musical


musical = muzikál; hudební; muzikální; opereta (muzikál); zhudebněný; melodický; hrací; zpěvný; hudebně nadaný; hudební film; hudebnický; hudebnost


Překlad musical z webu:
Not musical in any way.  V žádném směru melodický.
Luanna's voice was musical and exciting.  Leonin hlas jen zpíval a vzrušoval.
Presently she laughed, a silvery musical laugh.  Nakonec se zasmála půvabným zvonivým smíchem.
That's good, she said in that musical voice of hers.  To je dobře, pravila svým melodickým hlasem.
His voice came out tenor with a sweet, musical quality.  Jeho hlas měl v sobě něco sladce hudebního.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormuslin   must it   must they   must you   muster   mustn't   mutation   mutilation