Nainstalujte si:
       

Překlad music


music = hudba; noty; part (hud.); hudební; skladba; kompozice; harmonie; smysl pro hudbu; hluk; hřmot; komponovat; zhudebnit; skládat hudbu; hudebniny; muzika; notový; hudební skladba; hudebnina; muzikálie; hrací skříňka
background music = zvuková kulisa; kulisová hudba;
canned music = hudba v konzervě; hudební konzerva; reprodukovaná hudba; zvuková konzerva;
classical music = klasická hudba; vážná hudba;
folk music = lidová hudba; folková hudba; kovbojská hudba;

Překlad music z webu:
Music had stirred him like that.  Takhle už ho vzrušila hudba.
The music died.  Hudba dozněla.
I want music tonight.  Potřebuji dnes hudbu.
Jacobs shut the music off.  Jacobs vypnul hudbu.
I have heard the music of the years.  Slyšel jsem hudbu let.
As if out of nowhere, music began.  Jakoby odnikud se ozvala hudba.
He listened to the piped koto music and waited.  Poslouchal pištivou hudbu kótó a čekal.
I want to go on playing my music in the future.  V budoucnosti bych chtěl hrát na svou flétnu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormusical   muslin   must it   must they   must you   muster   mustn't   mutation