Nainstalujte si:
       

Překlad museum


museum = muzeum; muzejní; muzeální; galerie; blbec
art museum = umělecká galerie; galerie;
open-air museum = skanzen; muzeum pod širým nebem;
wax museum = voskové muzeum; muzeum voskových figurín;

Překlad museum z webu:
Museum air.  Vzduch jako v muzeu.
The museum was different with the lights turned down.  Když byla světla zhasnutá, muzeum vypadalo naprosto jinak.
Even for a museum like this.  Dokonce i na muzeum, jako je tohle.
My own agents have taken over museum security for the evening.  Bezpečnost muzea převzali mí agenti.
The lights were dimmed in the closed museum and the air was still.  V muzeu svítila tlumená světla a vzduch měl stálou teplotu.
But the walls are not the neutral colors of museum walls.  Stěny však nejsou barevně neutrální jako zdi v muzeu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormushroom   music   musical   muslin   must it   must they   must you   muster