Nainstalujte si:
       

Překlad muscle


muscle = sval; svalovina; libové maso; síla; energie; podstata; základ; obalit svaly; vtlačit se; vytlačit; posílit; násilník; svalový; škeble; lastura; přenášet; vecpat se do (2. p.)
abductor muscle = abduktor; oddalovač;
auricular muscle = sval aurikulární; sval boltce ušního; aurikulární sval;
ciliary muscle = ciliární sval v oku; ciliární sval;
cricothyroid muscle = sval prstencoštítný; musculus cricothyroideus; prostředek;

Překlad muscle z webu:
A muscle was jumping, in his cheek.  Svaly na tváři se mu zachvěly.
The little muscle went into overdrive.  Svaly se ještě víc napnuly.
Not a single muscle in sight.  Banda lidí z města.
He spoke without moving a muscle in his body.  Mluvil, aniž by se mu na těle pohnul jediný sval.
She hardly had to think about muscle movements at all!  Na pohyby svalů už skoro nemuselo myslet.
He kicked again, this time striking the large muscle of the thigh.  Znovu ho kopl, tentokrát zasáhl velký sval na stehně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormuseum   mushroom   music   musical   muslin   must it   must they   must you