Nainstalujte si:
       

Překlad murmur


murmur = mumlání; šepot; bzukot; šum; zurčení; mumlat; šeptat; šumět; reptat; reptání; zareptání; hukot (vody); bublání; šumot (vody); bzučet; bublat; zamumlat; zašeptat; šelest; hučet; huhlat; šelestit; mručet; ševelit; zašumění; repot; pomručovat; zašeplat
accidental murmur = vedlejší šelest; přídatný šelest;
aortic murmur = aortální šelest; aortický šelest;
ejection murmur = ejekční šelest; vypuzovací šelest;
heart murmur = srdeční šelest; šelest na srdci; šelest srdcový;

Překlad murmur z webu:
A murmur went through the crowd as the whole boat shuddered.  Davem proběhl vystrašený šepot, když se celá lad' otřásla.
An angry murmur arose from the troop.  Z řad přihlížejících se ozvalo zlobné mručení.
There was a murmur of agreement.  Kolem se ozvalo souhlasné mumlání.
There was a loud murmur of voices in the kitchen.  Z kuchyně se ozval hlasitý šum.
Langdon heard only the faint murmur of her voice.  Langdon slyšel mumlání jejího hlasu jen z velké dálky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormuscle   museum   mushroom   music   musical   muslin   must it   must they