Nainstalujte si:
       

Překlad murder


murder = vražda; zavraždit; zabít; vraždit; mrzačit; prznit; lámat; vražedný; zavraždění; úkladná vražda; nemožný chlap; báječný chlap; tvrdohlavec; zmordovat; zamordovat; oddíl pro vyšetřování vražd
commit murder = spáchat vraždu; dopustit se vraždy;
premeditated murder = úkladná vražda; promyšlená vražda; záměrná vražda;
wilful murder = úkladná vražda; úkladná vražda; úmyslná vražda; suspect sb. of murder = podezírat koho z vraždy;

Překlad murder z webu:
Murder a hundred men?  Povraždit sto lidí?
But murder is selfdefeating.  Ale vražda je porážkou sebe sama.
They would murder him.  Zavraždí ho.
This is a murder case.  Tohle je případ vraždy.
Now there is no murder without a motive.  Není vraždy bez motivu.
And didn't you try and murder me?  A nepokusil ses mě zabít?
Do you know what the ultimate murder is?  Víš, co je to poslední vražda?
He also had a hand in the murder of the ambassador.  Taky měl prsty v zavraždění velvyslance.
He felt awkward because she was going to murder him.  Nechápal, co se to děje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormurmur   muscle   museum   mushroom   music   musical   muslin   must it