Nainstalujte si:
       

Překlad multiply


multiply = násobit (mat.); rozmnožit; znásobit (mat.); množit; množit se; zmnohonásobit; zmnohonásobit se; rozepsat; rozhojnit; vícevrstvý; vícenásobný; několikavrstvý; rozmnožovat; mnohovrstvá překližka; rozmnožit se; rozmnožovat se; narůstat; vynásobit; násobení
logical multiply = logický součin; konjunkce;

Překlad multiply z webu:
People are dreadful and fanatics multiply like maggots in a corpse.  Lidi jsou příšerní a fanatici se množí jako červi na mrtvole.
It is merely a method by which we can multiply our personalities.  Je to jen prostředek, jak můžeme zmnožit svou osobnost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormultivibrator   murder   murmur   muscle   museum   mushroom   music   musical