Nainstalujte si:
       

Překlad multiplication


multiplication = násobení (mat.); množení; rozhojnění; rozmnožení; rozmnožování; vynásobení; násobící; multiplikace; vynásobování; koeficient množení
multiplication factor   multiplier   multiply   multivibrator   murder   murmur   muscle   museum