Nainstalujte si:
       

Překlad multiple access


multiple access = vícenásobný přístup; mnohonásobný přístup; diagram složitých činností dne
multiplexer   multiplication   multiplication factor   multiplier   multiply   multivibrator   murder   murmur