Nainstalujte si:
       

Překlad muffler


muffler = šála (na krk, tlustá); tlumič (dusítko); bačkory; dusítko (tlumič); boxerská rukavice; výfukový tlumič; tlumič výfuku; výfukový hrnec; tlumič hluku; rukavice (palcové, boxerské)
rear muffler = zadní tlumič výfuku; koncový tlumič výfuku;
resonator-type muffler = rezonátor (výfukový systém); reflexní tlumič hluku (výfukový systém);

Překlad muffler z webu:
The mufflered man raised his voice.  Maskovaný muž zesílil hlas.
He'd have to check the muffler.  Bude muset překontrolovat výfukový tlumič.
The coachman emitted a yelp from behind a smutstained muffler.  Kočí něco zakřičel zpod špinavého šátku, jímž měl ovázaný obličej.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormulberry   multi-plate clutch   multiple   multiple access   multiplexer