Nainstalujte si:
       

Překlad much better


much better = mnohem lepší; mnohem lépe; mnohem lepší; mnohem rychleji
feel much better = cítit se mnohem lépe; cítit se mnohem líp;

Překlad much better z webu:
Much better this way.  Je to tak mnohem lepší.
It's much better than your shoes.  Je mnohem hezčí než vaše boty.
It was much better my way.  Moje metoda byla mnohem lepší.
I do a much better job.  Odvedu mnohem lepší práci.
Nor was the child much better served by her gift.  Ani samo dítě nemělo ze svého nadání užitek.
It would have been so much better to allow him to die back there.  Bylo by bývalo dale­ko lepší, kdyby mu byl dovolil zemřít na molu.
Yeah, sure, he told himself, we're so much better off than this place.  Jo, určitě, říkal si, je to s námi mnohem lepší než s tím tady.
In this plan a woman would be so much better than a man.  Při této příležitosti se uplatní žena daleko líp než muž.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormucker   muddle   mudguard   muffler   mulberry   multi-plate clutch   multiple   multiple access