Nainstalujte si:
       

Překlad much as


much as = jakkoli; i když; mnohem lepší
as much as = tolik jak (kolik); až (kolik); tak moc až;
so much as = jakkoli; jakýkoliv; never so much as = nikdy ani ne-;

Překlad much as z webu:
Much as this one?  Je tak velký jako náš?
As much as possible, follow her advice.  Dejte na její rady, pokud to půjde.
That's as much as we know.  To je vše, co víme.
Not by so much as a second.  Ani o vteřinu.
She looked puzzled, as much as he.  Vypadala stejně zmateně jako on.
She weighed at least as much as two tall men.  Vážila nejméně tolik co dva vysocí muži.
He wanted his face concealed as much as possible.  Chtěl mít co nejvíce zakrytou tvář.
I'm sure it will intrigue them as much as it does me.  Jsem si jistý, že je zaujme stejně jako mne.
I want it to go through just as much as you.  Chci, aby se realizoval, stejně jako vy.
Well, silver's sorta valuable, but it's not worth as much as gold.  No tak co s těmihle groši?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormuch better   mucker   muddle   mudguard   muffler   mulberry   multi-plate clutch   multiple