Nainstalujte si:
       

Překlad moving


moving = posun (2. p.); pohybující se; posunující se; pohyblivý; dojemný; pohybující; přestěhování; dojímavý; přesun; měnící se; hybný; hnací; ožehavý; efektní; pohnutlivý; sunutí; dojímající; doporučující; dovolávající se (koho); hýbající (7. p.); hýbající se
be moving = posouvat se (stěhovat se, hýbat se); posouvat (stěhovat se, hýbat se);
dirt moving = výkopové práce; zemní práce;

Překlad moving z webu:
Moving slowly.  Pohyby měl mdlé.
Get moving uphill.  Pojďte nahoru.
They were moving fast.  Jeli rychle.
The line was moving now.  Fronta se pohnula.
Be advised we are moving in.  Jdeme na cíl.
I got thirty or so moving south.  Takových třicet postupuje na jih.
He was on his feet now, moving toward us.  Rázem byl na nohou a mířil k nám.
He must have been calling from a moving car.  Ten člověk musel volat z jedoucího auta.
She could see the top of the van moving toward the exit.  U výjezdu zahlédla už jen střechu stejšnu.
She slapped a mosquito on her neck and got moving again.  Plácla po komárovi na krku a znovu se pustila do pochodu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormuch as   much better   mucker   muddle   mudguard   muffler   mulberry   multi-plate clutch